تابلو های چوب و فرش

تابلو تصویری از دنیای هنر است و ساده کارپت با تمرکز و طراحی هایی متفاوت در قالب تابلوهای از چوب و فرش دستباف به نام (مجموعه تراشه چوب) این هنر جذاب را به رخ کشیده است.

تراشه چوب

تراشه کاری نه یک سبک هنری ، بلکه گستره متنوعی است از تجربه های شخصی و سبک و سیاق فردی هنرمند. شیوه ای که در آن عمل بر تکنیک تقدم پیدا میکند. لذتی که از آن حاصل میشود چنان اهمیت دارد که مسایل مربوط به ادراک بصری به حاشیه می‌رود.
این جریان در واقع ماحصل مکاشفات شخصی و سیری درونی هنرمند است و می توان آن را به مانند سفری به دنیاهای ناشناخته ناخودآگاه دانست. در این سبک، هنرمند به دنبال راه ها و روش های جدید تکنیکی نیست. بلکه به دنبال گشودن راهی برای ظهور شکل نوینی از هنر معرق است.

این روش زاییده تحولات فکری اجتماعی و نتیجه دستاورد های علمی و نظری است. همواره با یک خصلت عمل گرایی همراه است. تراشه کاری به طرح استدلال های کلاسی اکتفا نمی کند. بلکه پیوسته بر آن است تا پیشنهادات نظری را در تجربیات عملی محقق سازد.

تابلوهای ساده کارپت

تابلوها بخش مهمی از دکوراسیون هر فضا محسوب میشوند که بسته به محل و نوع چیدمان فضا با درایت خاصی باید انتخاب شوند. با توجه به هم خوانی و هم خانوادگی چوب ها و فرش ها چون هردو از هنرهای با اصالت ایرانی محسوب میشوند. ساده کارپت این امکان را فراهم آورده تا با خلق تابلوهایی از معرق چوب و تابلو فرشهای نفیس و تلفیق این دو هنر، اثری جذاب، مناسب فضاهایی خاص در اختیار علاقه مندان به این دو هنر قرار دهد.

متریال های به کار رفته در این تابلوها شامل : چوب های گردو، نارنج، پرتغال های موریانه خورده، عناب، افرا و گردوی سوخته (گردویی که در تنور پخته میشود و به رنگ دلخواه طراح در می آید) می باشد.
گاهی طراحان معرق چوب، برای بدست آوردن رنگ و طرح مورد نظرشان چوب ها رو میپزند یا در معرض موریانه خوردگی قرار می‌دهند تا فرم مورد نظرشان را پیدا کند.
در کنار تراشه های چوب، تکه هایی از فرش های دستباف قدیمی کار می شود. این تکه فرش های دستباف با دقت و ایده پردازی های حساس انتخاب می‌شوند تا در تابلوی مورد نظرشان بنشینند.

فهرست
0
سبد خرید